Quạt Điều Hòa(Máy làm mát không khí) Kangaroo Wellsys KGW09 cho 50m2

3.250.000