Tủ đông Alaska HB-1500C 1 ngăn đông 3 nắp dỡ 1500L dàn đồng