Tủ đông Alaska HB-1100C 1 ngăn đông 3 nắp dỡ 1100L dàn đồng